Archive

Archive for Február 1st, 2011

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (3. časť)

Február 1st, 2011 Comments off

V tomto článku Vám predstavím jaskyňu v Zemianskopodhradskom krase a jej prieskum.

Jaskyňa na Landrovci

Nachádza sa pod kótou Landrovec asi 3 km SZ od Zemianskeho Podhradia. V januári 1974 Peter Zámečník so svojimi bratmi a zopár nadšencami započali s prvými výkopovými a sondážnymi prácami na lokalite. Po odstránení vrstvy spraše odkryli puklinu 50 cm širokú a 4 m dlhú, vyplnenú hlinami a suťou. Postupne vyberaním sutiny sa dostali do hĺbky 10 m a objavili prvý horizontálny úsek, nazvaný Stará chodba. Dňa 14. januára 1978 bola objavená časť Hornej chodby po tzv. Esko. Tento dátum sa považuje za deň objavu jaskyne. Vchod sa nachádza 478 m n. m. Read more…