Archive

Archive for Február, 2015

Deň pre svoje mesto 2015

Február 25th, 2015 Comments off

DSC00841Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom výzvu pre základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom, aby sa zapojili do aktivity Deň pre svoje mesto 2015.
Cieľom aktivity je zapojiť žiakov škôl pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a tým prispieť jednak k zlepšeniu životného prostredia, jednak zvýšiť environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie.

 

Organizačné a technické zabezpečenie:

Termín: 13. – 17.4.2015 dopoludnia

Miesto: Školské areály a pridelené verejné priestranstvá v určených lokalitách mesta

Read more…

Categories: Akcie, Nové Mesto nad Váhom Tags: