Archive

Archive for Október 21st, 2015

Prerušenie distribúcie elektriny v mesiaci október 2015

Október 21st, 2015 Comments off

perex_2015_prerusenie-distribucieZ dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice v Novom Meste nad Váhom v uvedených dňoch a hodinách.

22. október 2015 – 07:45 – 11:30

HOLUBYHO č. 12, 2, 4, 6, 7, 8

INOVECKÁ č. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 16, 17, 2, 20, 21, 4, 5

KOŠIKÁRSKA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6/VE, 7, 8, 9 Read more…

Categories: Iné Tags: