Archive

Archive for the ‘Nové Mesto nad Váhom’ Category

Projekt AQUALAND Zelená voda

Jún 21st, 2018 No comments

Na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať 26. júna 2018, bude opäť na programe bod Zelená voda – súčasný stav rokovaní pri príprave výstavby aquaparku Bolt,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. K tomuto bodu nám prišli materiály, o ktoré sa s vami podelím. Konečne po rokoch vidíme návrh aquaparku, ktorý by tu určite každý Novomešťan chcel mať, no určite by sme mali byť opatrní. Mesto musí do tohto projektu vložiť mestské pozemky, takže je tu obava, aby mesto o tieto pozemky raz neprišlo. O nájomnej zmluve, ktorú podpísalo mesto s firmou Bolt pred viac ako 10 rokmi sa hovorilo na MsZ aj internete už veľa a stále som toho názoru, že ďalšiu šancu by sme mu nemali dávať a mali by sme ukončiť tento vzťah. Ja nie som proti tomu, aby tu niekto investoval 31 miliónov €, ale jednoducho neverím vôbec tomuto projektu, najmä keď sa blížia komunálne voľby. Read more…

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu 2018

Máj 16th, 2018 Comments off

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

Podľa čl. 6 ods. 6 a ods. 7 a čl. 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 oznamujeme výsledky verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a zoznam projektov, ktoré uspeli vo verejnom hlasovaní a bude im poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2017: Read more…

Categories: Nové Mesto nad Váhom Tags:

Zrekonštruovaná zasadačka MsZ

Marec 6th, 2018 Comments off

Veľká pochvala patrí vedeniu mesta za zrekonštruovanie priestorov zasadačky Mestského zastupiteľstva v budove Mestskej polície. Ako môžete vidieť na fotografiách, miestnosť prešla kompletnou modernizáciou: bola vymenená podlaha, osvetlenie, ozvučenie, nábytok, pribudli elektrické zásuvky a pripojenia na internet (vrátane WIFI pripojenia), projektor a plátno, miesto pre technika, 2 televízory, kde sa zobrazuje priebeh rokovania, mikrofóny pri každom mieste a hlasovacie zariadenia. Na dnešnom zasadnutí MsZ sme tak prvýkrát hlasovali elektronicky. Ešte raz – klobúk dole. Read more…

Unikátne podzemie v Novom Meste nad Váhom (fotogaléria)

Február 22nd, 2018 Comments off

Prinášam Vám zaujímavé fotografie z podzemia novomestských objektov, ktoré sa rozhodlo Mesto po dlhých rokoch zrekonštruovať. Ide o budovu na Námestí Slobody 2/2 a bývalú sýpku na Komenského ulici. Nachádzajú sa tam dve rôzne aj niekoľko storočí staré viac podlažné podzemné pivnice. Na fotografiách môžete vidieť, že zub času, haldy odpadu, vandali a žiadne investície do budovy sa riadne podpísal pod dnešný stav týchto unikátnych priestorov. Ak sa podarí sprístupniť verejnosti aspoň jedna z týchto podzemných chodieb, bude to veľké plus pre naše mesto. Read more…