Archive

Posts Tagged ‘cachticka jaskyna’

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (2. časť)

Január 24th, 2011 Comments off

V tomto článku Vám predstavím jaskyne v Čachtickom krase a ich prieskum.

Čachtická jaskyňa

Závrt a vchod do Čachtickej jaskyne.    foto: L.KubičinaČachtická jaskyňa sa nachádza na sever od vrchu Draplák západne od Belákových lúk. Za vchod slúži zatiaľ jeden zo závrtov v lese Milatová, nazývaný “Pod dubom” – vo výške 335 m n. m. Objavená bola 10. augusta 1956. Jaskyňu tvorí komplikovaný systém podzemných priestorov celkovej odhadovanej dĺžky 4250 m, dĺžka polygónu použitého pri mapovaní jaskyne je 3781 m. Takmer všetko z doteraz známych 4 km sa „odohráva“ len v priestore vymedzenom podzemným pásom hlbokým 110 metrov, dlhým 360 metrov a širokým približne 40 metrov. Priestory jaskyne sú však neraz veľmi členité a so značnými prevýšeniami. Pre predstavu – cesta jaskyňou od jej vchodu do Dlhého dómu trvá s batožinou 1,5 – 2 hodiny (do najodľahlejších partií okolo Katedrály aj 3 hodiny). Pritom pri priemete na zemský povrch ide o vzdialenosť len 300 metrov. Read more…

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (1. časť)

Január 16th, 2011 Comments off

f_cachticka6V nasledujúcich článkoch Vám prinesiem niekoľko zaujímavých informácií a fotografií z jaskýň v okolí Nového Mesta nad Váhom – Čachtická jaskyňa, Beckovská jaskyňa, Modrovská jaskyňa, Jaskyňa Malá Kamenná, Jaskyňa na Landrovci,… Informácie poskytol Lukáš Kubičina, jaskyniar a tajomník OS Čachtice. V článku nájdete aj doposiaľ nezverejnené materiály. Vzhľadom na ochranu týchto jaskynných útvarov bližšie nešpecifikujem presné miesta vchodov do jaskýň. Pre zaujímavosť: Čachtická jaskyňa je k roku 2008 so svojou dĺžkou 3865 m 13. najdlhšou jaskyňou na Slovensku. Read more…