Archive

Posts Tagged ‘dotriedovacia linka’

Zberový dom pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom

September 21st, 2012 Comments off

Názov stavby: Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad – 2. etapa

Investor stavby: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ: IZOTECH Group s.r.o., Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom

Doba výstavby: 11/2011 – 09/2012

Náklady: 3 mil €

Využitie: papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad

Read more…