Archive

Posts Tagged ‘hydrocentrala’

Vodná elektráreň Nové Mesto nad Váhom

Október 26th, 2010 Comments off

dsc02502Rýchly vzrast industrializácie Slovenska po 2. svetovej vojne by nebol býval možný bez cieľavedomého využívania domácej surovinovej a energetickej základne a to najmä využívania vodnej energie našich tokov. Read more…