Archive

Posts Tagged ‘jaskyna na landrovci’

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (3. časť)

Február 1st, 2011 Comments off

V tomto článku Vám predstavím jaskyňu v Zemianskopodhradskom krase a jej prieskum.

Jaskyňa na Landrovci

Nachádza sa pod kótou Landrovec asi 3 km SZ od Zemianskeho Podhradia. V januári 1974 Peter Zámečník so svojimi bratmi a zopár nadšencami započali s prvými výkopovými a sondážnymi prácami na lokalite. Po odstránení vrstvy spraše odkryli puklinu 50 cm širokú a 4 m dlhú, vyplnenú hlinami a suťou. Postupne vyberaním sutiny sa dostali do hĺbky 10 m a objavili prvý horizontálny úsek, nazvaný Stará chodba. Dňa 14. januára 1978 bola objavená časť Hornej chodby po tzv. Esko. Tento dátum sa považuje za deň objavu jaskyne. Vchod sa nachádza 478 m n. m. Read more…

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (1. časť)

Január 16th, 2011 Comments off

f_cachticka6V nasledujúcich článkoch Vám prinesiem niekoľko zaujímavých informácií a fotografií z jaskýň v okolí Nového Mesta nad Váhom – Čachtická jaskyňa, Beckovská jaskyňa, Modrovská jaskyňa, Jaskyňa Malá Kamenná, Jaskyňa na Landrovci,… Informácie poskytol Lukáš Kubičina, jaskyniar a tajomník OS Čachtice. V článku nájdete aj doposiaľ nezverejnené materiály. Vzhľadom na ochranu týchto jaskynných útvarov bližšie nešpecifikujem presné miesta vchodov do jaskýň. Pre zaujímavosť: Čachtická jaskyňa je k roku 2008 so svojou dĺžkou 3865 m 13. najdlhšou jaskyňou na Slovensku. Read more…