Archive

Posts Tagged ‘jaskyne’

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (4. časť)

Február 2nd, 2011 Comments off

V poslednom článku Vám predstavím jaskyne v Inoveckom Predhorí a ich prieskum.

Beckovská jaskyňa

Nachádza sa asi 2,5 km severovýchodne od obce Beckov, neďaleko kóty Bukovinka, v pohorí Považský Inovec. Zatiaľ je jaskyňa 150 m dlhá a 70 m hlboká a je bohato zdobená sintrovými útvarmi. Okolie jaskyne je vo vysokom štádiu skrasovatenia.
Beckovská jaskyňa je veľmi stará. Charakter priestorov umožňuje predpokladať, že jej priestory vznikli korozívnou činnosťou termálnych vôd. Spojenie s povrchom bolo vytvorené oveľa neskôr. V západnej časti Majkovho dómu je po celej jeho výške otvorená vertikálna mladá puklina široká cca 7 cm v súčasnosti osadená dilatometrom. Vstupná časť jaskyne vznikla presakovaním atmosferických vôd po tektonických poruchách. Väčšie priestory sa vytvorili aj rútením stropov a stien. Read more…

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (3. časť)

Február 1st, 2011 Comments off

V tomto článku Vám predstavím jaskyňu v Zemianskopodhradskom krase a jej prieskum.

Jaskyňa na Landrovci

Nachádza sa pod kótou Landrovec asi 3 km SZ od Zemianskeho Podhradia. V januári 1974 Peter Zámečník so svojimi bratmi a zopár nadšencami započali s prvými výkopovými a sondážnymi prácami na lokalite. Po odstránení vrstvy spraše odkryli puklinu 50 cm širokú a 4 m dlhú, vyplnenú hlinami a suťou. Postupne vyberaním sutiny sa dostali do hĺbky 10 m a objavili prvý horizontálny úsek, nazvaný Stará chodba. Dňa 14. januára 1978 bola objavená časť Hornej chodby po tzv. Esko. Tento dátum sa považuje za deň objavu jaskyne. Vchod sa nachádza 478 m n. m. Read more…

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (2. časť)

Január 24th, 2011 Comments off

V tomto článku Vám predstavím jaskyne v Čachtickom krase a ich prieskum.

Čachtická jaskyňa

Závrt a vchod do Čachtickej jaskyne.    foto: L.KubičinaČachtická jaskyňa sa nachádza na sever od vrchu Draplák západne od Belákových lúk. Za vchod slúži zatiaľ jeden zo závrtov v lese Milatová, nazývaný “Pod dubom” – vo výške 335 m n. m. Objavená bola 10. augusta 1956. Jaskyňu tvorí komplikovaný systém podzemných priestorov celkovej odhadovanej dĺžky 4250 m, dĺžka polygónu použitého pri mapovaní jaskyne je 3781 m. Takmer všetko z doteraz známych 4 km sa „odohráva“ len v priestore vymedzenom podzemným pásom hlbokým 110 metrov, dlhým 360 metrov a širokým približne 40 metrov. Priestory jaskyne sú však neraz veľmi členité a so značnými prevýšeniami. Pre predstavu – cesta jaskyňou od jej vchodu do Dlhého dómu trvá s batožinou 1,5 – 2 hodiny (do najodľahlejších partií okolo Katedrály aj 3 hodiny). Pritom pri priemete na zemský povrch ide o vzdialenosť len 300 metrov. Read more…

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (1. časť)

Január 16th, 2011 Comments off

f_cachticka6V nasledujúcich článkoch Vám prinesiem niekoľko zaujímavých informácií a fotografií z jaskýň v okolí Nového Mesta nad Váhom – Čachtická jaskyňa, Beckovská jaskyňa, Modrovská jaskyňa, Jaskyňa Malá Kamenná, Jaskyňa na Landrovci,… Informácie poskytol Lukáš Kubičina, jaskyniar a tajomník OS Čachtice. V článku nájdete aj doposiaľ nezverejnené materiály. Vzhľadom na ochranu týchto jaskynných útvarov bližšie nešpecifikujem presné miesta vchodov do jaskýň. Pre zaujímavosť: Čachtická jaskyňa je k roku 2008 so svojou dĺžkou 3865 m 13. najdlhšou jaskyňou na Slovensku. Read more…