Archive

Posts Tagged ‘komunalne volby’

Výsledky komunálnych volieb 2014 v Novom Meste nad Váhom

November 21st, 2014 Comments off

Volebná účasť v meste Nové Mesto nad Váhom: 36,67 %

Počet volebných obvodov: 7

Počet volebných okrskov: 15

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 15

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 16 730

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 6 136

Počet odovzdaných obálok: 6 133

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva: 5 699

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 25

Počet zvolených poslancov: 25

Grafy: Read more…

Hodnotenie posledných rokov v Novom Meste

November 2nd, 2010 Comments off

Keďže sa blíži čas volieb, rozhodol som sa zhrnúť všetko čo sa v meste urobilo alebo neurobilo či už prácou tohto vedenia mesta alebo iných subjektov v Novom Meste nad Váhom. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté asi najdôležitejšie POZITÍVA a NEGATÍVA o ktorých sa posledné 4 roky hovorilo, písalo a diskutovalo. Mnohé z nich siahajú do ešte vzdialenejších rokov, ale významným spôsobom ovplyvňujú súčasnosť a preto som ich uviedol v tomto zhrnutí. Veľká väčšina ľudí možno so mnou a s týmto článkom nebude súhlasiť, je to len pohľad obyčajného občana mesta a ďalších ľudí, ktorí mi posielajú maily alebo komunikujem s nimi osobne. Mnohé názory, nižšie uvedené, sú názory obyvateľov mesta, ktorým nie je ľahostajné, čo sa tu deje.

AK VÁM NEZOBRAZUJE ČLÁNOK, TAK KLIKNITE SEM: http://nmnv.sk/clanok.html Read more…