Archive

Posts Tagged ‘modrovska jaskyna’

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (4. časť)

Február 2nd, 2011 Comments off

V poslednom článku Vám predstavím jaskyne v Inoveckom Predhorí a ich prieskum.

Beckovská jaskyňa

Nachádza sa asi 2,5 km severovýchodne od obce Beckov, neďaleko kóty Bukovinka, v pohorí Považský Inovec. Zatiaľ je jaskyňa 150 m dlhá a 70 m hlboká a je bohato zdobená sintrovými útvarmi. Okolie jaskyne je vo vysokom štádiu skrasovatenia.
Beckovská jaskyňa je veľmi stará. Charakter priestorov umožňuje predpokladať, že jej priestory vznikli korozívnou činnosťou termálnych vôd. Spojenie s povrchom bolo vytvorené oveľa neskôr. V západnej časti Majkovho dómu je po celej jeho výške otvorená vertikálna mladá puklina široká cca 7 cm v súčasnosti osadená dilatometrom. Vstupná časť jaskyne vznikla presakovaním atmosferických vôd po tektonických poruchách. Väčšie priestory sa vytvorili aj rútením stropov a stien. Read more…