Archive

Posts Tagged ‘športoviská’

Dokedy budeme nevšímaví? (autor článku: dampsey)

Január 5th, 2009 Comments off

Určite ste si všetci, myslím tým obyvateľov Nového Mesta nad Váhom a všímavých návštevníkov mesta, ako v našom meste vyrástli nové športoviská na jednotlivých sídliskách. Je dobre pre nás a pre naše deti, že majú možnosť bezplatného športového vyžitia na kvalitných a nových športoviskách, zároveň je veľkou výhodou to, že rodičia majú možnosť vidieť svoje deti blízko pri dome. Niektoré ihriská sú s umelou trávou, niektoré s umelým povrchom. Keď to porovnáme s inými mestami alebo obcami, v pomere na jedného obyvateľa máme najviac takýchto športových plôch a ihrísk. Určite to veľmi pozitívne pôsobí na rozvoj našej mládeže, keď svoj voľný čas trávia na športoviskách, nie pri počítačoch, v pohostinstvách. A to nehovorím o tom, že pri športe majú väčšiu šancu sa vyhnúť drogám. Read more…