Archive

Posts Tagged ‘voľby’

Hodnotenie posledných rokov v Novom Meste

November 2nd, 2010 Comments off

Keďže sa blíži čas volieb, rozhodol som sa zhrnúť všetko čo sa v meste urobilo alebo neurobilo či už prácou tohto vedenia mesta alebo iných subjektov v Novom Meste nad Váhom. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté asi najdôležitejšie POZITÍVA a NEGATÍVA o ktorých sa posledné 4 roky hovorilo, písalo a diskutovalo. Mnohé z nich siahajú do ešte vzdialenejších rokov, ale významným spôsobom ovplyvňujú súčasnosť a preto som ich uviedol v tomto zhrnutí. Veľká väčšina ľudí možno so mnou a s týmto článkom nebude súhlasiť, je to len pohľad obyčajného občana mesta a ďalších ľudí, ktorí mi posielajú maily alebo komunikujem s nimi osobne. Mnohé názory, nižšie uvedené, sú názory obyvateľov mesta, ktorým nie je ľahostajné, čo sa tu deje.

AK VÁM NEZOBRAZUJE ČLÁNOK, TAK KLIKNITE SEM: http://nmnv.sk/clanok.html Read more…

Novinky z webu, šport a kamerový systém

Apríl 17th, 2009 Comments off

Už je to niekoľko týždňov, čo som bol rozhodnutý skončiť s webom. Táto menšia kríza našťastie skončila a pustil som sa do nových vecí. Začal som prerábať jednu z najnavštevovanejších častí môjho webu – ŠPORT. V prvom rade by som rád poďakoval všetkým, ktorí mi pomáhajú túto časť tvoriť, sú to tréneri, prezidenti klubov, hráči či iní zainteresovaní ľudia. Prvým športom, ktorý sa mi podaril vďaka dobrému prístupu k informáciám spraviť bol BOX. Mal som možnosť nahliadnuť do kroniky tohto športu, vidieť priestory, kde sa trénuje a taktiež fotografie či už staré alebo nové. Box sa v našom meste hráva už od roku 1925 a je veľmi úspešný. O tom svedčia aj úspechy, ktorých je veľmi veľa (viď. PDF dokument). Dodnes BOX CLUB vychoval niekoľko výborných boxeristov, úspešných nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Read more…

Voľby primátora mesta a TV Pohoda

December 6th, 2006 Comments off

Už je to takmer mesiac, čo po snehu nie je ani stopy ani u nás v meste, ani na horách. Počasie je ako na jeseň a tak my, lyžiari, sa môžme akurát tak iba TEŠIŤ na lyžovanie.

Pred niekoľkými dňami sa konali voľby primátorov a poslancov do mestského zastupiteľstva. Ja ako občan Nového Mesta som si splnil svoju občiansku povinnosť a išiel som voliť. Nebolo to vôbec ťažké si vybrať. Veď kandidáti boli iba dvaja. No vybral som si hádam správne. Ing. Jozef Trstenský. Toto priezvisko som označil na volebnom lístku+ ďalších 3 kandidátov na poslancov a hodil som obálku do urny. Read more…