Home > Nové Mesto nad Váhom > Výsledky komunálnych volieb 2014 v Novom Meste nad Váhom

Výsledky komunálnych volieb 2014 v Novom Meste nad Váhom

November 21st, 2014

Volebná účasť v meste Nové Mesto nad Váhom: 36,67 %

Počet volebných obvodov: 7

Počet volebných okrskov: 15

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 15

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 16 730

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 6 136

Počet odovzdaných obálok: 6 133

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva: 5 699

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 25

Počet zvolených poslancov: 25

Grafy:

volby_poslanci_2014

 

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta: 6 040

volba_primatora_2014

volba_primatora_2014-okrsky

 

Zloženie MsZ podľa politických strán:

volby_poslanci_strany

 

Vekové zloženie poslancov MsZ:

volby_poslanci_vek_2014

 

Výsledky volieb podľa jednotlivých okrskov:

 

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.
Comments are closed.