Archive

Posts Tagged ‘box’

Novinky z webu, šport a kamerový systém

Apríl 17th, 2009 Comments off

Už je to niekoľko týždňov, čo som bol rozhodnutý skončiť s webom. Táto menšia kríza našťastie skončila a pustil som sa do nových vecí. Začal som prerábať jednu z najnavštevovanejších častí môjho webu – ŠPORT. V prvom rade by som rád poďakoval všetkým, ktorí mi pomáhajú túto časť tvoriť, sú to tréneri, prezidenti klubov, hráči či iní zainteresovaní ľudia. Prvým športom, ktorý sa mi podaril vďaka dobrému prístupu k informáciám spraviť bol BOX. Mal som možnosť nahliadnuť do kroniky tohto športu, vidieť priestory, kde sa trénuje a taktiež fotografie či už staré alebo nové. Box sa v našom meste hráva už od roku 1925 a je veľmi úspešný. O tom svedčia aj úspechy, ktorých je veľmi veľa (viď. PDF dokument). Dodnes BOX CLUB vychoval niekoľko výborných boxeristov, úspešných nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Read more…