Nové Mesto nad Váhom

Novinky z webu, šport a kamerový systém

Už je to niekoľko týždňov, čo som bol rozhodnutý skončiť s webom. Táto menšia kríza našťastie skončila a pustil som sa do nových vecí. Začal som prerábať jednu z najnavštevovanejších častí môjho webu – ŠPORT. V prvom rade by som rád poďakoval všetkým, ktorí mi pomáhajú túto časť tvoriť, sú to tréneri, prezidenti klubov, hráči či iní zainteresovaní ľudia. Prvým športom, ktorý sa mi podaril vďaka dobrému prístupu k informáciám spraviť bol BOX. Mal som možnosť nahliadnuť do kroniky tohto športu, vidieť priestory, kde sa trénuje a taktiež fotografie či už staré alebo nové. Box sa v našom meste hráva už od roku 1925 a je veľmi úspešný. O tom svedčia aj úspechy, ktorých je veľmi veľa (viď. PDF dokument). Dodnes BOX CLUB vychoval niekoľko výborných boxeristov, úspešných nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Ďalším pripraveným športom bol VOLEJBAL, ktorý ma taktiež dlhú tradíciu v Novom Meste nad Váhom. V roku 2007 sa naši volejbalisti stali majstrami Slovenska vo volejbale, čo si veľmi zaslúžili. Úspešní sú aj mladší volejbalisti – chlapci aj dievčatá, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Majstrovstvách SR. V tejto časti sa budú nachádzať pravidelne aj výsledky zápasov, ktoré odohrali muži.

Momentálne mám rozpracovanú atletiku (Považský maratón) a hokej. Ďalšie časti budú pridávané priebežne, pretože je časovo náročné zdokumentovať všetko za niekoľko hodín. Bol by som rád, keby mi poskytli informácie ľudia z kolkárskeho klubu, šachového klubu, či stolnotenisti. K týmto športom sa nemám ako dostať. Nakoniec sa dám aj do rozpracovania športov, ktoré sa odohrávajú v našom okrese, či už futbal alebo hod vidlami, ktorý patrí medzi nové športy.

Okrem nového športu som začal pracovať aj na histórii jednotlivých priemyselných odvetví, či histórii závodov, ktoré tu buď už nie sú alebo sa pretransformovali na iné podniky. Prvým spracovaným sa stal chemický priemysel, ktorý tu už postupne zaniká. Na rad prídu aj závody ako Slovlik, Obal, Noko, VÚMA, a iných.

Pre niekoľkými dňami mi náčelník Mestskej polície p. Ovšák umožnil nahliadnuť na chránené pracovisko, ktoré majú zriadené na policajnej stanici. Chránené pracovisko nemusím bližšie konkretizovať, každý pravdepodobne vie, prečo sa to tak volá. Pri kamerách pracujú hlavne osoby ZŤP. Majú na starosti až 19 kamier, ktoré sú rozmiestnené po celom meste. 7 z nich sa nachádza na budove nového Zimného štadiónu, 3 na námestí a priľahlom okolí, 4 kamery v cestnom podchode na Piešťanskej ulici, 1 zariadenie je umiestnené pri autobusovej stanici a zvyšok na sídliskách.

Ich úlohou je udržiavať poriadok a bezpečnosť nielen len osôb, ale aj majetku, ktorý sa často stáva terčom útokov vandalov. Prostredníctvom kamerového systému sa podarilo odhaliť množstvo priestupkov, zločinov, krádeží, nedostatkov, či iných menej či viac závažných problémov. Jedným z nedostatkov, ktorý sa objavil na obrazovke práve v mojej prítomnosti, boli nevysypané či chýbajúce smetné koše pri detských ihriskách. Problém je potom, kam s odpadkami, ak sú koše plné. Každý si asi povie, že na zem. Odtiaľ to potom vietor rozfúka po celom sídlisku či ulici a potom sa nemôžu ľudia sťažovať, že je tu neporiadok. Samotná anketa, ktorá sa nachádza na stránke dokazuje, že tu nie je tak čisto, ale je to len o slušnosti a správnosti hádzať odpadky do koša. Tým, že sa nebudú vyprázdňovať nádoby na smeti sa ľudia nenaučia, kam čo patrí. Takýmto problémom by sa dalo venovať aj dlhšie, žuvačky pri zmrzlinárni jednej aj druhej, porozbíjané lavičky, prevrátené či inak poškodené koše, nádoby na separovaný odpad, ktoré v Novom Meste veľmi chýbajú. Mnohé okolité obce majú zavedený separovaný odpad na plasty, sklo a papier, u nás nájdeme jedine nádoby na sklo.

Vrátim sa naspäť ku kamerovému systému. Hoci majú kamery veľmi veľa pozitív, nájdu sa tu aj negatíva. Jedným z nich je zasahovanie do súkromia. Kamery majú veľmi dobré priblíženie so zaostrením na veľkú vzdialenosť, počas dňa aj noci. Často nachytajú ľudí pri situáciách, ktoré by nerobili za prítomnosti iných ľudí a myslia si, že ich predsa nikto nevidí. Dodržiavaná je však ochrana osobných údajov. Záznamy zo všetkých kamier sú však zálohované, niektoré až na 30 dní pre prípad potreby. Niekedy sa príde na krádeže a iné výtržnosti práve po niekoľkých dňoch a vtedy sú potrebné záznamy z kamier. Kamery sú schopné rozoznať tvár či ŠPZ automobilu na veľkú vzdialenosť, preto si dávajte pozor, čo robíte, alebo kde parkujete.

V budúcnosti by mali určite pribudnúť ďalšie zariadenia a vylepšenia. Pomôže to možno Vám, možno susedom či známym. Na stránke pribudlo niekoľko fotiek a takisto aj kratšie ukážkové video z činnosti kamerového systému.

Máme už takmer 2 týždne od prezidentských volieb a rád by som niekoľkými vetami zhrnul výsledky. Potešila ma účasť vo voľbách 53,5 % v okrese Nové Mesto nad Váhom, ktorá je celkom slušná, hoci čím viac voličov, tým lepšie voľby. Je zaujímavé, že v dosť značnej miere boli voliť aj mladší obyvatelia, približne môjho veku. Prekvapivý je taktiež výrazný náskok víťaza volieb, staronového prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý získal v našom okrese 68,66 % (18 740), oproti Ivete Radičovej, ktorá získala 31,33 % (8 553). Gratulujem víťazovi volieb a prajem si, aby sa snažil byť nestranný a aby vzorne reprezentoval Slovenskú republiku.

Týmto odsekom končím dnešný článok. V ďalších článkoch by som rád rozobral služby v Novom Meste nad Váhom, ktorým sa treba taktiež venovať a majú dôležitú úlohu pre cestovný ruch v našom meste.

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.