Archive

Archive for the ‘Nové Mesto nad Váhom’ Category

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu 2018

Máj 16th, 2018 Comments off

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

Podľa čl. 6 ods. 6 a ods. 7 a čl. 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 oznamujeme výsledky verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a zoznam projektov, ktoré uspeli vo verejnom hlasovaní a bude im poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2017: Read more…

Categories: Nové Mesto nad Váhom Tags:

Zrekonštruovaná zasadačka MsZ

Marec 6th, 2018 Comments off

Veľká pochvala patrí vedeniu mesta za zrekonštruovanie priestorov zasadačky Mestského zastupiteľstva v budove Mestskej polície. Ako môžete vidieť na fotografiách, miestnosť prešla kompletnou modernizáciou: bola vymenená podlaha, osvetlenie, ozvučenie, nábytok, pribudli elektrické zásuvky a pripojenia na internet (vrátane WIFI pripojenia), projektor a plátno, miesto pre technika, 2 televízory, kde sa zobrazuje priebeh rokovania, mikrofóny pri každom mieste a hlasovacie zariadenia. Na dnešnom zasadnutí MsZ sme tak prvýkrát hlasovali elektronicky. Ešte raz – klobúk dole. Read more…

Unikátne podzemie v Novom Meste nad Váhom (fotogaléria)

Február 22nd, 2018 Comments off

Prinášam Vám zaujímavé fotografie z podzemia novomestských objektov, ktoré sa rozhodlo Mesto po dlhých rokoch zrekonštruovať. Ide o budovu na Námestí Slobody 2/2 a bývalú sýpku na Komenského ulici. Nachádzajú sa tam dve rôzne aj niekoľko storočí staré viac podlažné podzemné pivnice. Na fotografiách môžete vidieť, že zub času, haldy odpadu, vandali a žiadne investície do budovy sa riadne podpísal pod dnešný stav týchto unikátnych priestorov. Ak sa podarí sprístupniť verejnosti aspoň jedna z týchto podzemných chodieb, bude to veľké plus pre naše mesto. Read more…

Z exponátov Podjavorinského múzea 1

December 14th, 2017 Comments off

Novomestský spravodaj vychádza už 38 rokov a za tie roky uverejnil množstvo zaujímavých článkov. Keďže mnohí z Vás nemajú prístup k jeho starším vydaniam, prinesiem Vám niekoľko článkov, ktoré Vás niečo naučia o Novom Meste nad Váhom. Ako prvý článok som si vybral článok PhDr. Jozefa Karlíka, bývalého vedúceho Podjavorinského múzea, ktorý spracoval množstvo článkov o histórii nášho mesta. V článku z januára 2002 písal o jednom z najvzácnejších exponátov v múzeu a to o bojovej zástave bandéria novomestskej prepozitúry. Read more…