Nové Mesto nad Váhom

Výstavba v meste

Ďakujem všetkým za vaše otázky, pripomienky alebo názory na túto stránku a mesto. Keďže ste do Návštevnej knihy písali niektorí, že ako to bude s kruhovým objazdom, čo a kedy sa bude stavať na mieste medzi múzeom a Popelárom alebo ako to je s s tým objektom, čo stojí oproti Ludoprintu na parkovisku. Pokúsil som sa tieto informácie zistiť od kompetentných na Mestskom úrade a dostal som takúto odpoveď od pána Kováča.

– na ul. Komenského v Novom Meste nad Váhom sa stavia polyfunkčný objekt / obchodné prevádzky, kancelárske priestory/ súkromného investora na pozemku v jeho vlastníctve. Stavba nezasahuje do pozemku mesta Nové Mesto nad Váhom určeného na výstavbu plánovaného hromadného parkoviska. Projekt stavby bol odsúhlasený v stavebnom konaní, kde boli zosúladené požiadavky investora s požiadavkami platných technických a hygienických noriem na výstavbu polyfunkčného objektu, inak by nemohlo byť vydané stavebné povolenie

– uvažovanú výstavbu polyfunkčného objektu na Námestí Slobody /medzi múzeom a knihou/ bude realizovať súkromný investor na vlastnom pozemku. Regulatívy zástavby boli určené mestom Nové Mesto nad Váhom a architektonické riešenie priečelia objektu zo strany námestia bolo odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom Trenčín /objekt v pamiatkovej zóne/. Termín výstavby Vám v súčasnosti nevieme uviesť.

– Kruhový objazd ul. Hviezdoslavova, M.R.Štefánika, Holubyho nebude typický kruhový ale bude mať tvar elipsy – viď priložená situácia. Nahliadnuť do projektu stavby je možné na oddelení výstavby MsÚ Nové Mesto nad Váhom – Ing. Ištok

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.