Akcie Nové Mesto nad Váhom

XII. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej 2009

XII. ROČNÍK A JEHO ÚČASTNÍCI

XII. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom sa tohto roku ponesie v znamení 185. výročia narodenia významnej novomestskej rodáčky (6.4.1824), jednej z prvých slovenských herečiek, na počesť ktorej sa roku 1998 súťažná divadelná prehliadka zrodila. Preto meno Novomešťanky, dcéry Samuela Jurkoviča, neskôr manželky J. M. Hurbana a matky o. i. S. Hurbana Vajanského, figuruje i v názve festivalu tematicky orientovaného na ženu, na jej úlohu a postavenie v spoločnosti. Okrem toho sa táto celoslovenská divadelná ochotnícka prehliadka s účasťou zahraničných Slovákov zo srbského Kulpína koná v znamení 90. výročia znovuoživenia Matice slovenskej a rok pred 140. výročím ochotnického divadelního diania v Novom Meste nad Váhom.

Plagat FAJ 2009

Žiaľ, i na tomto významnom celospoločenskom podujatí s medzinárodnou účasťou sa podpísala súčasná hospodárska kríza. S ňou súvisiace nevyhnutné šetrenie sa odrazilo na skrátení trvania festivalu o jeden deň. Tradičná celonárodná divadelná prehliadka s medzinárodnou účasťou začne v nedeľu 5. apríla a skončí namiesto zaužívanej stredy už v utorok 7. apríla. Organizátori festivalu na čele s jeho riaditeľom PhDr. Alexander Koreň sú presvedčení, že to nebude na úrok kvality.

O najvyššie kolektívne a individuálne ocenenia sa na divadelných doskách bude na základe verdiktu programovej komisie uchádzať šesť divadelných súborov.

Svoju festivalovú premiéru na XII. ročníku zažije domáce Divadielko galéria pri Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa predstaví s nedávno premiérovaným Mrozkovým Letným dňom. Pätici zvyšných divadelných kolektívov, ktoré postúpili do finále, nie je novomestský festival neznámy, už sa na ňom v minulosti zúčastnili.

Medzi súťažiacimi okrem už spomínaného reprezentanta domácej scény nebudú chýbať ani zahraniční Slováci z Kulpína v Srbsku, ktorí sa na festival pozrú – v zhode s názvom hry – Kľúčovou dierkou. Okrem nich budú o festivalové vavríny bojovať: Celkom malé divadlo zo Žemberoviec, Malá múza pri DK Ilava, DS Jána Palárika z Čadce a Divadlo Normálka Trenčín.
Slávnostné otvorenie XII. FAJ sa uskutoční po udelení KvetuTálie zhruba o 17,45 h v nedeľu 5. apríla v divadelnej sále MskS v Novom Meste nad Váhom. Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov bude 7. apríla o 15,00 h vo výstavnej sieni MskS.

PROGRAM XII. ROČNÍKA FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom 5. – 7. apríla 2009

Nedeľa 5. apríla
16,30 h    Položenie venca k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej na rodnom dome

17,00 h   Vernisáž výstavy Dagmar Mezricky: MEMOÁRE NA KRÍDLACH MOTÝĽOV

Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE Soni Valentovej – Hasprovej

17,45 h    Slávnostné otvorenie XII. ročníka Festivalu A. Jurkovičovej

18,00 h    Celkom malé divadlo, o.z., Žemberovce – P. Meszároš a E. Šebian: BALADA O EVE

Pondelok 6. apríla

8.30 h    DS Malá múza pri DK Ilava – Miro Gavran: HĽADÁ SA NOVÝ MANŽEL

11,00 h     DS Jána Palárika pri Dome kultúry v Čadci – Vlado Mores: PREDPOSLEDNÝ SÚD

17,00 h    Divadielko galéria pri MsKS Nové Mesto n.V. – Slawomír Mrozek: LETNÝ DEŇ

19,30 h     DS KUS Zvolen Kulpín, Srbsko – Ján Chalupka: DIERKOVOU KĽÚČOU

Utorok 7. apríla
9,30 h     Divadlo Normálka Trenčín – Miroslav Ďuriš: SAMO Z LAZOV

11,00 h     Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi

15,00 h    Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov

KVET TÁLIE  –  SOŇA VALENTOVÁ – HASPROVÁ

5. – 7. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom pod záštitou primátora Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozefa Trstenského uskutoční XII. Festival A. Jurkovičovej, celonárodná divadelná prehliadka s tematikou ženy i za účasti zahraničných Slovákov.

Jednou zo sprievodných akcií festivalu je od roku 2002 aj udeľovanie Kvetu Tálie (KT) pre úspešnú slovenskú herečku. Tentoraz si k nemu „privonia“ herečka Soňa Valentová – Hasprová.

O SONI VALENTOVEJ

Po Kataríne Kolníkovej, Viere Strniskovej, Márii Kráľovičovej, Eve Krížikovej, Vilme Jamnickej, Magde Pavelekovej a Zdene Gruberovej v poradí ôsmy Kvet Tálie prevezme z rúk organizátorov festivalu od augusta 1967 členka činohry SND v Bratislave.

Kvet Tálie ako ocenenie pre významnú slovenskú herečku udeľovaný počas celonárodnej divadelnej prehliadky s medzinárodnou účasťou po prvý raz na Festivale Aničky Jurkovičovej „rozkvitol“ na jeho V. ročníku roku 2002; premiérovo ho dostala dnes už zosnulá herečka RND K. Kolníková, odchovankyňa ochotníckej divadelnej scény.

5. apríla sa k plejáde slovenských herečiek, priradí Soňa Valentová – Hasprová. Známej herečke, ktorá sa ako 21 – ročná postavila na dosky našej vrcholnej národnej scény a za vyše štyri desaťročia stvárnila množstvo rozmanitých úloh a postáv v divadle, vo filme, televízii i rozhlase, tak k doterajším oceneniam (1969 – Cena Janka Borodáča, 1988 – zaslúžilá umelkyňa , TV cena Zlatý Krokodíl a 2006 – Štátna cena Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za prínos v kultúre) onedlho pribudne Kvet Tálie.
O ocenenia, i keď iného druhu, budú na divadelných doskách od 5. do 7. apríla v mestskom kultúrnom stredisku zápoliť divadelné súbory zo Slovenska i spoza jeho hraníc (zahraniční Slováci), ktorých do festivalového finále posunie verdikt programovej komisie.

O VÝSTAVE DAGMAR MEZRICKY: MEMOÁRE NA KRÍDLACH MOTÝĽOV

( Vernisáž 5. 4. o 17,00 h – výstavná sieň mestského kultúrneho strediska)
Okrem položenia vencov kvetov na rodnom dome A. Jurkovičovej na dnešnej Komenského ul. 5. apríla o 16,30 h a spomínaného udelenia Kvetu Tálie, ďalšou významnou sprievodnou akciou festivalu je výstava mapujúca tvorbu ženských predstaviteliek súčasného výtvarného umenia.

Tentoraz Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom pripravila pozoruhodnú výstavnú prezentáciu veľkorozmerných akvarelov a litografií členky novomestskej výtvarnej skupiny Návraty, významnej rakúskej umelkyne Dagmar Mezricky, ktorá sa od roku 1994 pravidelne zúčastňuje spoločných výtvarných prezentácií návratistov v Novom Meste nad Váhom.
Autorka rada prichádza do mesta pekných spomienok na detstvo a mladosť, ktoré v Novom Meste nad Váhom prežila v rokoch 1948 – 1956.

Tvorba v tomto roku jubilujúcej D. Mezricky (1944) nie je v Novom Meste nad Váhom neznáma. Pre tento rok vydalo Nové Mesto nad Váhom nástenný kalendár jej akvarelov a litografií. Zaznieva z nich výrazný poetizačný a lyrizujúci aspekt, básnická snivosť a cit pre metaforické zobrazovanie.

Veľký vplyv na počiatočné umelecké smerovanie D. Mezricky malo inšpiratívne kultúrne zázemie v meste jej mladosti. V tom čase tu pôsobili takí velikáni umenia, akými boli novomestskí rodáci akademickí maliari prof. P. Matejka i J. Krén. Práve súkromné výtvarné štúdiá v ateliéri J. Kréna r. 1956 povzbudili jej odhodlanie ďalej sa výtvarne vzdelávať. Ďalšie skúsenosti a inšpiračné zdroje získala na štúdiách na Strednej umelecko – priemyselnej škole v Bratislave a neskôr na štúdiách na Vysokej umelecko – priemyselnej škole v Prahe, kým neemigrovala do Rakúska. Ale maliarska a grafická tvorba sa navždy stala súčasťou jej života.

Z diel D. Mezricky, ktoré akoby boli obklopené zvláštnym, mystickým fluidom a duchovnou atmosférou, zaznieva poetická harmónia. Výrazné lineárne defilé dokonalých ľudských tiel v spojení so svetom prírody, jej fauny a flóry, s jemne farebne kolorovaným pozadím iluzívneho sveta, otvára divákovi až akýsi neskutočný, snivo – metaforický priestor, skrývajúci tajomstvá ľudskej existencie a života na zemi. V dokonalej súhre akoby večnej nadpozemskej ženskej krásy s prírodou, ktorou sú jej postavy obklopené, paradoxne odhaľuje len dočasnosť našej existencie. Opakujúce sa rytmicky zladené línie, organické prírodné prvky a plynulé pastelové tóny vyjadrujú bohatú symboliku. V tomto harmonicky iluzívnom a snovom priestore si umelkyňa kladie otázky o zmysle ľudskej existencie. A práve k dosiahnutiu tejto meditatívnej nálady jej slúžia obe používané techniky – akvarel a litografia, ktoré najsugestívnejšie vyjadrujú autorkine pocity a nálady.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. apríla o 17.00 h vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom a navštíviť ju bude možné do 30. apríla.

dr.Elena Porubänová , kurátorka výstavy a odbor. prac. GMAB v Trenčíne

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.

1 COMMENTS

Comments are closed.