Okres NM

Jaskyne v okolí NMnV a história prieskumu (3. časť)

V tomto článku Vám predstavím jaskyňu v Zemianskopodhradskom krase a jej prieskum.

Jaskyňa na Landrovci

Nachádza sa pod kótou Landrovec asi 3 km SZ od Zemianskeho Podhradia. V januári 1974 Peter Zámečník so svojimi bratmi a zopár nadšencami započali s prvými výkopovými a sondážnymi prácami na lokalite. Po odstránení vrstvy spraše odkryli puklinu 50 cm širokú a 4 m dlhú, vyplnenú hlinami a suťou. Postupne vyberaním sutiny sa dostali do hĺbky 10 m a objavili prvý horizontálny úsek, nazvaný Stará chodba. Dňa 14. januára 1978 bola objavená časť Hornej chodby po tzv. Esko. Tento dátum sa považuje za deň objavu jaskyne. Vchod sa nachádza 478 m n. m.

Po prekonaní závalu sa do konca marca jaskyniari zo Zemianskeho Podhradia dostali až na koniec 60 metrovej Hornej chodby, ktorá končí neprielezne. V ďalších rokoch sa na rôznych miestach hľadalo pokračovanie jaskyne. Na konci Starej chodby bola prekopaním sa v nánose blata objavená 7 m hlboká studňa Mlokáreň. V sedimentoch studne bola nájdená skamenelina amonita. V roku 1983 sa úsilie jaskyniarov zameralo na prekopávanie sedimentov v zadných častiach Starej chodby južným smerom. Po štyroch rokoch úmornej práce prekopávaním sa sedimentami a rozširovaním úzkych puklín chodby dosiahla Nová chodba dĺžku 70 m, ale skončila neprielezne. Objavením týchto priestorov bolo zistené, že sa jedná o mladé pukliny, až na pár úsekov takmer bez výzdoby.

V jaskyni na Landrovci sa vyskytujú pôvodné staré krasové dutiny vyplnené terra rosou s balvanmi fosílneho sintra (Esko). Väčšina priestorov je tvorená otvorenými puklinami. Jaskyňa svojou dĺžkou 275 m je druhou najväčšou jaskyňou v bradlovom pásme na Slovensku.

 

===================================

Text zostavili Ľ. Vince, I. Demovič, B. Šmída, J. Kouřil a P. Pospíšil. Poskladal, upravil, doplnil, pripomienky zohľadnil, chyby opravil, zalomil a mapami vyzdobil M. Sluka.

Text je uverejnený so súhlasom Lukáša Kubičinu (tajomník OS Čachtice)

Upravil: Ing. Daniel Kopunec

 
Slovenská speleologická spoločnosť – Čachtice
Tel: 0914 230 387, 0902 832 457
kubicina@zoznam.sk; lvince@atlas.sk
Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.