Okres NM

9 zastavení na Rakovského chodníku – Historicko-prírodovedný náučný chodník

Rakovský chodník Vás prevedie po prírodovedných i historických zaujímavostiach lokality kočovského parku s kaštieľom, ktorý bol v minulosti vo vlastníctve rodiny Rakovských. Chodník vychádza z centra obce do spomínanej lokality parku, tiež areálu základnej školy a pokračuje do lesoparku “Skalka” (cca 1 km od obce), kde sa nachádza napr. hrobka rodiny Rakovských, bývalá vínna pivnica a prírodné zaujímavosti Inoveckého pohoria popisované na 12-tich informačných tabuliach rozmiestnených po 5,5 km dlhej trase chodníka. V danej lokalite sú umiestnené 2 skrýše pre milovníkov geokešingu. Prehliadku obce a popisovanú trasu chodníka môžete vidieť tu a popisy na informačných tabuliach uvedených na tejto stránke nižšie. Zároveň si môžete prezrieť fotogalériu z chodníka.

        

 

FOND MIKROPROJEKTOV
Projekt bol realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce s partnerskou obcou Nová Lhota.
V rámci projektu  okrem realizácie “chodníka” (informačné tabule, altánky a ďalší mobiliár) boli zhotovené spoločné nástenné kalendáre formátu A2, dobové pohľadnice zo života rodiny Rakovských  a propagačný materiál zobrazujúci život Kočoviec a Novej Lhoty v minulosti a v súčasnosti.

Tento projekt bol spolufinancovaný:

  • Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančnou čiastkou 29.099,58 €,
  • štátnym rozpočtom Slovenskej republiky finančnou čiastkou 3.423,48 €,
  • obcou Kočovce vo výške 5 percent z celkového rozpočtu.

rakovskeho-chodnik-i0rakovskeho-chodnik-i1rakovskeho-chodnik-i2arakovskeho-chodnik-i2brakovskeho-chodnik-i3rakovskeho-chodnik-i4rakovskeho-chodnik-i5rakovskeho-chodnik-i6rakovskeho-chodnik-i7rakovskeho-chodnik-i8rakovskeho-chodnik-i9a

zdroj: http://www.kocovce.sk/naucny-chodnik-9-zastaveni-na-rakovskeho-chodniku.html

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.