Nové Mesto nad Váhom

Štatistika obyvateľstva mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2016

Viete koľko obyvateľov má aktuálne Nové Mesto nad Váhom? Viete aké mená boli najčastejšie používané v roku 2016? Prinášam Vám spracované štatistické údaje o počtoch obyvateľstva mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2016. Nájdete tu zaujímavý graf počtu obyvateľov za roky 1991-2016, ďalej údaje o počte narodených detí podľa pohlavia, o počte zomretých ľudí, taktiež počet prisťahovaných ľudí do Nového Mesta nad Váhom a odsťahovaných z mesta a údaje o počte sobášov.

 

spracoval: Ing. Daniel Kopunec

zdroj: MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.