dampsey

Iné Nové Mesto nad Váhom

Čistota alebo výkaly?!

Nie je tomu dávno, čo na tomto webe zverejnil Daniel fotografie zo Zelenej vody. Na jednej strane je vidieť pokrok, ktorý urobili noví nájomcovia, vyčistený lesopark, upravený kemp, pláž bez odpadkov a vybudované nové sociálne zariadenia.

Iné

Dokedy budeme nevšímaví? (autor článku: dampsey)

Určite ste si všetci, myslím tým obyvateľov Nového Mesta nad Váhom a všímavých návštevníkov mesta, ako v našom meste vyrástli nové športoviská na jednotlivých sídliskách. Je dobre pre nás a pre naše deti, že majú možnosť bezplatného športového vyžitia na…