Year: 2010

Akcie Okres NM

Zimné radovánky v Beckove (TS Kon Open Air 2010)

Kon Open Air neskončil, Kon Open Air trvá Pre niekoho smutná a pre niekoho vynikajúca správa. Kon Open Air neskončil a je tu znova ešte vo väčšej intenzite. Kultový festival nie práve všednej hudby má svoje pokračovanie. Vianoce sú čas,…

Nové Mesto nad Váhom

Hodnotenie posledných rokov v Novom Meste

Keďže sa blíži čas volieb, rozhodol som sa zhrnúť všetko čo sa v meste urobilo alebo neurobilo či už prácou tohto vedenia mesta alebo iných subjektov v Novom Meste nad Váhom. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté asi najdôležitejšie POZITÍVA a…

Nové Mesto nad Váhom

Vodná elektráreň Nové Mesto nad Váhom

Rýchly vzrast industrializácie Slovenska po 2. svetovej vojne by nebol býval možný bez cieľavedomého využívania domácej surovinovej a energetickej základne a to najmä využívania vodnej energie našich tokov.

História Nové Mesto nad Váhom

Po stopách názvu Klčové I.-IV.

Lúka, Žabia ulica (severná časť dnešnej Ulice J. Gábriša), Klčové patria k starým, domácim novomestským názvom. Podľa mestskej kroniky Lúka stavebne vzniká po tureckých vpádoch a niekdajšia Žabia ulica v r. 1738. Kedy sa však objavilo na mape Nového Mesta nad Váhom Klčové?…

Akcie

Rocková jeseň 22.10.2010 -TS

Atmosféra obce Červeník sa aj v jesennom období bude niesť v znamení hudby. 22. októbra 2010 sa v miestnom kultúrnom dome pripravuje akcia s názvom ROCKOVÁ JESEŇ, ktorú v minulosti navštívila nejedna hviezda svetového formátu. Koncert v rámci festivalu už odohrala populárna kapela Nazareth či zaujímavá…

Nové Mesto nad Váhom

Leto v Novom Meste nad Váhom

Po dlhšej prestávke Vám prinášam nový článok o našom meste. Niekoľko týždňové dažde v uplynulých mesiacoch spôsobili mnohé škody po celom Slovensku. V našom meste sa to prejavilo hlavne vo vyššej hladine Klanečnice. Práve pri tejto udalosti sa prišlo na…