Month: November 2010

Akcie Okres NM

Zimné radovánky v Beckove (TS Kon Open Air 2010)

Kon Open Air neskončil, Kon Open Air trvá Pre niekoho smutná a pre niekoho vynikajúca správa. Kon Open Air neskončil a je tu znova ešte vo väčšej intenzite. Kultový festival nie práve všednej hudby má svoje pokračovanie. Vianoce sú čas,…

Nové Mesto nad Váhom

Hodnotenie posledných rokov v Novom Meste

Keďže sa blíži čas volieb, rozhodol som sa zhrnúť všetko čo sa v meste urobilo alebo neurobilo či už prácou tohto vedenia mesta alebo iných subjektov v Novom Meste nad Váhom. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté asi najdôležitejšie POZITÍVA a…