Month: September 2014

Nové Mesto nad Váhom

Kandidáti pre voľbu primátora v Novom Meste nad Váhom 2014

Mestská volebná komisia v Novom Meste nad Váhom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby  primátora mesta, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, zaregistrovala týchto 3…

Kandidáti pre voľby poslancov MsZ v Novom Meste nad Váhom 2014

Mestská volebná komisia v Novom Meste nad Váhom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, zaregistrovala týchto…

Akcie Nové Mesto nad Váhom

Dúha v srdci zažiari v medzinárodných farbách (TS)

V nedeľu 28. septembra 2014 sa uskutoční tretí ročník benefičného koncertu ,,Dúha v srdci“ v spoločenskej sále MsKS v Novom Meste n/Váhom. Hudobné podujatie spojené s náučnými workšopmi a tvorivými dielňami pripravuje „Centrum sociálnych služieb“ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s „Občianskym…