Nové Mesto nad Váhom

Kandidáti pre voľby poslancov MsZ v Novom Meste nad Váhom 2014

volby_2014_komunalne

Mestská volebná komisia v Novom Meste nad Váhom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014, zaregistrovala týchto 76 kandidátov (v abecednom poradí):

Volebný obvod č.1

 1. Branislav Beleš, Ing., 35 r., autorizovaný stavebný inžinier, Samuela Jurkoviča 4, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Štefan Hlinka, 38 r., podnikateľ, Vinohradnícka 25, SMER – sociálna demokracia
 3. Dana Jeřábková, Mgr., 46 r., učiteľka, Klčové 38, SMER – SD
 4. Juraj Kazda, PhDr., 67 r., dôchodca, Piešťanská 59, SIEŤ
 5. Branislav Macúch, Ing., 59 r., podnikateľ, Lipová 2, koalícia – Strana demokratického Slovenska, Slovenská Národná Strana, NOVÁ DEMOKRACIA
 6. Anna Malovcová, Mgr., 67 r., dôchodkyňa, Letná 6, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
 7. František Mašlonka, Ing., 47 r., manažér, Fándlyho 5, KDH
 8. Stanislav Mihalko, 41 r., výsluhový dôchodca PZ MVSR, kpt.Nálepku 4, koalícia – SDS, SNS, ND
 9. Marián Mora, MUDr., 43 r., lekár, Južná 7, „nezávislý kandidát“
 10. Martin Pavlík, JUDr., 26 r., právnik, Športová 65, koalícia – SDS, SNS, ND
 11. Pavol Podmajerský, MUDr., 53 r., lekár, Tichá 1, SMER – sociálna demokracia
 12. Jozef Říha, Mgr., 57 r., učiteľ, D.Štubňu 7, SMER – sociálna demokracia
 13. Viera Vienerová, Ing., 62 r., zástupca primátora, Lipová 6, koalícia – SDS, SNS, ND

Volebný obvod č.2

 1. Miroslav Hrách, 51 r., podnikateľ, Športová 37, SMER – SD
 2. Eva Jurčová, RNDr., 64 r., dôchodkyňa, Sasinkova 27, SMER – SD
 3. Alexander Koreň, PhDr., 59 r., podpredseda predstavenstva PD, Tematínska 13, koalícia – SDS, SNS, ND
 4. Tibor Kubica, 39 r., reklamný manažér, Považská 5, koalícia – SDS, SNS, ND
 5. Viera Nemšáková, 58 r., ekonóm, Tematínska 7, koalícia – SDS, SNS, ND
 6. Zdenka Piešová, 58 r., dôchodkyňa, Javorinská 14, KDH
 7. Tatiana Skovajsová, Mgr., 57 r., námestníčka pre ošetrovateľstvo, Považská 5, SMER – SD
 8. Mário Vyzváry, Ing., 34 r., elektrotechnik, Považská 9, KDH

Volebný obvod č.3

 1. Peter Bača, Mgr., 44 r., manažér, Weisseho 25, SDKÚ-DS
 2. Mário Estergájoš, Mgr., 39 r., podnikateľ, Karpatská 26, koalícia – SDS, SNS, ND – kandidát vyradený
 3. Eva Gregušová, RNDr., 56 r., pedagóg, Športová 38, SMER – SD
 4. Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 59 r., viceprimátorka, Javorinská 10, SMER – SD
 5. Ján Hendrich, MUDr., 59 r., lekár, Kuzmányho 2, SMER – SD
 6. Miroslav Holoubek, Ing., 26 r., výživový poradca, Športová 2070/30, „nezávislý kandidát“
 7. Ján Kincel, Mgr., 68 r., dôchodca, Tematínska 8, koalícia – SDS, SNS, ND
 8. Martin Malík, Ing., 38 r., živnostník, Jasná 5 KDH
 9. Patrícia Maráková, PhDr., 41 r., sociálna pracovníčka, Karpatská 28, SMER – SD
 10. Dana Pastorková, Ing., 45 r., ekonómka, Stromová 16, SMER – SD
 11. Ivan Sadovský, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, SNP 19, KDH
 12. Martin Skovajsa, 42 r., podnikateľ, Tematínska 8, koalícia – SDS, SNS, ND
 13. Marek Šimko, 29 r., vedúci prevádzky, Javorinská 11, Ľudová strana – Naše Slovensko
 14. Miroslav Vidlička, 19 r., študent, Stromová 10, KDH

Volebný obvod č. 4

 1. Mária Bahníková, 57 r., podnikateľka, Kukučínova 13, koalícia – SDS, SNS, ND
 2. Zuzana Hunčíková, Ing., 44 r., ekonómka, Bernolákova 3, SDKÚ-DS
 3. Peter Jakovlev, Ing., 36 r., manažér, M.R.Štefánika 26, SDKÚ-DS
 4. Miloš Klčo, 46 r., súkromný podnikateľ, Jilemnického 14, KDH
 5. Jaroslav Košťál, Mgr., 38 r., bankový manažér, M.R.Štefánika 28, KDH
 6. Karol Krajčo, Ing., 36 r., vysokoškolský pedagóg, 1.mája 16, koalícia – SDS, SNS, ND
 7. Miroslav Ostrenka, 39 r., skladník, Hurbanova 10, SMER – SD
 8. Jarmila Schmidlová, Mgr., 55 r., vedúca živnostenského úradu, Dibrovova 19, SMER – SD
 9. Tatiana Tinková, 54 r., učiteľka, M.R.Štefánika 25, SMER – SD
 10. Mária Vitásková, Mgr., 61 r., riaditeľka Gymnázia MRŠ, Považská 6, koalícia – SDS, SNS, ND

Volebný obvod č.5

 1. Alena Čechvalová, Ing., 53 r., odborný referent, Benkova 6, SMER – SD
 2. Ingrid Fuhrmannová, Mgr., 42 r., učiteľka, Benkova 4, KDH
 3. Vojtech Giertl, 65 r., dôchodca, Hollého 9, koalícia – SDS, SNS, ND
 4. Pavol Hauptvogel, MUDr., 64 r., lekár, Dukelská 10, koalícia – SDS, SNS, ND
 5. Miroslav Jurika, Mgr., 44 r., advokát, A.Sládkoviča 5, SDKÚ-DS
 6. Ján Kudlík, Bc., 35 r., zdravotnícky záchranár, Dukelská 10, KDH
 7. Jaroslav Madara, Ing., 41 r., štátny zamestnanec, Hviezdoslavova 16, koalícia – SDS, SNS, ND
 8. Eva Ružičková, Ing., 53 r., riaditeľka OSVaR, Hviezdoslavova 18, SMER – SD
 9. Marián Topolčány, Ing., 64 r., námestník, Dukelská 14, SMER – SD

Volebný obvod č.6

 1. Richard Bahník, Ing., 30 r., podnikateľ, Kukučínova 13, koalícia – SDS, SNS, ND
 2. Jozef Dorotčín, Ing., 58 r., dôchodca, Klčové 39, koalícia – SDS, SNS, ND
 3. Daniel Kopunec, Ing., 27 r., IT technik, A.Sládkoviča 1, „nezávislý kandidát“
 4. Peter Košnár, Ing., 54 r., ekonóm, Tušková 3, SDKÚ-DS
 5. Zuzana Mastráková, MUDr., 64 r., lekár, Klčové 27, SMER – SD
 6. Igor Miština, Ing., 59 r., súkromný podnikateľ, O. Plachého 1, KDH
 7. Jaroslav Mrázik, Ing., 30 r., informatik, Dr. I. Markoviča 8, SMER – SD
 8. Milan Pašmík, MUDr., 67 r., zubný lekár, Royova 22, „nezávislý kandidát“
 9. Vladimír Sumbal, Mgr., 49 r., riaditeľ ÚPSVaR, A. Sládkoviča 6, SMER – SD
 10. Milan Špánik, Ing., 43 r., vedúci prevádzky, Klčové 90/10, ĽS – NS

Volebný obvod č.7

 1. Milan Čelko, 51 r., podnikateľ, Dr.I.Markoviča 9, SMER – SD
 2. Marcela Fecsuová, Mgr., 47 r., podnikateľka, Mostová 10, SMER – SD
 3. Vladimír Fraňo, JUDr., 37 r., advokát, Turecká 34, koalícia – SDS, SNS, ND
 4. Boris Krajčí, Mgr., 44 r., zdravotník, Bohuslavická 2424/6, ĽS – NS
 5. Miloslav Malík, Ing., 64 r., prednosta SÚS, Riečna 22, SMER – SD
 6. Ján Pavlíček, Mgr., 39 r., učiteľ, Tušková 18, „nezávislý poslanec“
 7. Ján Pavlovič, MUDr., 68 r., lekár, Ružová 14, koalícia – SDS, SNS, ND
 8. Štefan Salic, 56 r., robotník, Ružová 22, SMER – SD
 9. Juraj Srnec, Ing., 30 r., podnikateľ, Ružová 15, koalícia – SDS, SNS, ND
 10. Peter Špánik, 38 r., SZČO, Malinovského 5, ĽS – NS
 11. Jana Šteklerová, Mgr., 62 r., pedagóg, Mnešická 36, koalícia – SDS, SNS, ND
 12. Zlata Zmatková, Ing., 44 r., SZČO, Bošácka 6, SDKÚ-DS

zdroj: MsÚ Nové Mesto nad Váhom

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POST PRIMÁTORA mesta Nové Mesto nad Váhom – TU

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.