Nové Mesto nad Váhom

Výsledky z ustanovujúceho zasadnutia nového MsZ v Novom Meste nad Váhom z 15. decembra 2014

msz_ustanovuj

Primátor: Ing. Jozef Trstenský

Zástupkyne primátora:

1. PhDr. Kvetoslava Hejbalová

2. Ing. Viera Vienerová

Zloženie Mestskej rady:

 1. PhDr. Kvetoslava Hejbalová          SMER
 2. Ing. Viera Vienerová                        koalícia
 3. Ing. Eva Ružičková                          SMER
 4. Mgr. Tatiana Skovajsová                SMER
 5. PhDr. Patrícia Maráková                SMER
 6. JUDr. Vladimír Fraňo                     koalícia
 7. Mgr. Anna Malovcová                     SDKÚ
 8. MUDr. Marián Mora                       nezávislý

Komisie MsZ :

Predsedovia

Komisia finančná, správy majetku (KFSM)          Viera Nemšáková – koalícia

Komisia výstavby (KVRM)                                   Ing. Peter Jakovlev – ĽS-NS

Komisia živ.prostredia (KOŽP)                            RNDr. Eva Gregušová – SMER

Komisia sociálna (KSZ)                                         Ing. Viera Vienerová – koalícia

Komisia bytová (KRB)                                           PhDr. Patrícia Maráková – SMER

Komisia školská (KŠMŠ)                                       Mgr. Jana Šteklerová – koalícia

Komisia kultúry (KKSV)                                         Mgr. Tatiana Skovajsová – SMER

Komisia pre bezpečnosť (KBVP)                           PhDr. Juraj Kazda – SIEŤ

Komisia dopravná (KDRM)                                   Miroslav Ostrenka – SMER

Podpredsedovia :

Komisia finančná, správy majetku     Mgr. Peter Bača          SDKÚ   (tajomník: Trúsik)

Komisia výstavby                               Ing. Milan Špánik          ĽS-NS   (tajomník: Macúch)

Komisia živ.prostredia                        Ing. Daniel Kopunec          nezáv.   (tajomník: Paučinová)

Komisia sociálna                                MUDr. Ján Hendrich          SMER   (tajomník: Pastieriková)

Komisia bytová                                  Viera Nemšáková          koalícia   (tajomník: Ondrejičková)

Komisia školská                                 PhDr. Kvetoslava Hejbalová       SMER   (tajomník: Hevery)

Komisia kultúry                                  PhDr. Juraj Kazda          SIEŤ   (tajomník: Grznárová)

Komisia pre bezpečnosť                    Ing. Milan Špánik          ĽS-NS   (tajomník: Ovšák)

Komisia dopravná                              Ing. Mário Vyzváry          KDH   (tajomník: Rudyová)

Členovia komisií poslanci a odborníci z príslušných oblastí :

KFSM                       

 1. p. Topolčány         SMER
 2. p. Pastorková       SMER
 3. p. Košnár               SDKÚ
 4. p. Košťál                 KDH
 5. p. Fraňo                 koalícia
 6. p. Kopunec            nezávislý
 7. p. Čechvalová
 8. p. Horňáková

KVRM                       

 1. p. Mrázik                 SMER
 2. p. Vavrová               SMER
 3. p. Kubica                 koalícia
 4. p. Varta                    SDKÚ
 5. p. Beleš                    KDH
 6. p. Pavlíček              nezávislý
 7. p. Pavlovič
 8. p. Ferianec
 9. p. Petrovský               architekt
 10. p. Varga                      architekt
 11. p. Krchnavý                architekt

KOŽP                          

 1. p. Jurčová                       SMER
 2. p. Hlinka                         SMER
 3. p. Bahníková                  koalícia
 4. p. Giertl                           koalícia
 5. p. Hlobeňová                  SDKÚ
 6. p. Poriez
 7. p. Bolebruch
 8. p. Lobík

KSZ                            

 1. p. Mastráková                  SMER
 2. p. Ružičková                     SMER
 3. p. Piešová                          KDH
 4. p. Hauptvogel                   koalícia
 5. p. Kudlík                            KDH
 6. p. Krajčí                             ĽS-NS
 7. p. Kazda                             SIEŤ
 8. p. Mora                              nezávislý

KRB                          

 1. p. Čelko                              SMER
 2. p. Čechvalová                    SMER
 3. p. Pavlík                             koalícia
 4. p. Jurda                              SDKÚ
 5. p. Zmatková                      SDKÚ
 6. p. Vyzváry                          KDH
 7. p. Šimko                             ĽS-NS
 8. p. Udvorková

KŠMŠ                     

 1. p. Maráková                   SMER
 2. p. Říha                             SMER
 3. p. Skovajsa                      koalícia
 4. p. Furmanová                 KDH
 5. p. Špánik                         ĽS-NS
 6. p. Pavlíček                       nezávislý
 7. p. Karaba
 8. p. Hunčíková
 9. p. Vitásková

KKSV                        

 1. p. Tinková                                   SMER
 2. p. Jurčová                                   SMER
 3. p. Koreň                                      koalícia
 4. p. Kincel                                      koalícia
 5. p. Malovcová                              SDKÚ
 6. p. Kudlík                                     KDH
 7. p. Jurika                                      SDKÚ
 8. p. Berková

KBVP                        

 1. p. Salic                                         SMER
 2. p. Tinková                                   SMER
 3. p. Macúch                                   koalícia
 4. p. Hunčíková
 5. p. Pašmík                                    nezávislý
 6. p. Valovič
 7. p. Dorotčín                                 koalícia
 8. p. Kolesár

KDRM                      

 1. p. Topolčány                                SMER
 2. p. Madara                                     koalícia
 3. p. Mihalko                                    koalícia
 4. p. Slávik                                        SDKÚ
 5. p. Kucharík                                  SIEŤ
 6. p. Gálik
 7. p. Chlebíková
 8. p. Farkaš

Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta, poslanca MsZ a hlavného kontrolóra mesta:

 1. Miroslav Ostrenka                                SMER
 2. JUDr. Vladimír Fraňo                          koalícia
 3. Ing. Mário Vyzváry                               KDH
 4. MUDr. Zuzana Mastráková                SMER
 5. MUDr. Marián Mora                            nezávislý

a  náhradník : Ing. Milan Špánik

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 1. Tatiana Tinková                           SMER
 2. Ing. Viera Vienerová                   koalícia
 3. Mgr. Peter Bača                           SDKÚ
 4. Bc. Ján Kudlík                             KDH
 5. PhDr. Juraj Kazda                      SIEŤ
 6. Ing. Milan Špánik                       ĽS-NS
 7. Mgr. Ján Pavlíček                       nezávislý

Predsedovia výborov mestských častí :

MČ č.1                       Mgr. Anna Malovcová

MČ č.2                       Mgr. Tatiana Skovajsová

MČ č.3                       PhDr. Kvetoslava Hejbalová

MČ č.4                       Tatiana Tinková

MČ č.5                       Ing. Alena Čechvalová

MČ č.6                       Ing. Daniel Kopunec

MČ č.7                       Mgr. Jana Šteklerová

Poverení poslanci na vykonávanie sobášneho aktu:

 1. PhDr. Kvetoslava Hejbalová
 2. PhDr. Juraj Kazda
 3. Mgr. Jana Šteklerová
 4. Ing. Viera Vienerová
Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.