komunalne volby

Výsledky komunálnych volieb 2014 v Novom Meste nad Váhom

Volebná účasť v meste Nové Mesto nad Váhom: 36,67 % Počet volebných obvodov: 7 Počet volebných okrskov: 15 Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 15 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 16 730 Počet voličov, ktorým boli vydané…

Nové Mesto nad Váhom

Hodnotenie posledných rokov v Novom Meste

Keďže sa blíži čas volieb, rozhodol som sa zhrnúť všetko čo sa v meste urobilo alebo neurobilo či už prácou tohto vedenia mesta alebo iných subjektov v Novom Meste nad Váhom. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté asi najdôležitejšie POZITÍVA a…