zapisnica volebneho obvodu

Zápisnica z 1. stretnutia VO č. 6 zo dňa 17.6.2015

Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Obvod: 6 Dátum: 17. jún 2015 Prítomní: priložená prezenčná listina Poslanci MsZ: Ing. Kopunec,  MUDr. Mastráková, Ing. Špánik Za MsÚ: PhDr. Hejbalová Za MsBP: Ing. Topolčány Za TSM: Ing. Veselka Za…

Zápisnica z 2. stretnutia VO č. 6 zo dňa 29.10.2015

Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Obvod: 6 Dátum: 29. október 2015 Prítomní: priložená prezenčná listina Poslanci MsZ: Ing. Kopunec,  MUDr. Mastráková, Ing. Špánik Za MsÚ: – Za MsBP: – Za TSM: Ing. Veselka Za MsP:…

Zápisnica z 3. stretnutia VO č. 6 zo dňa 24.6.2016

Miesto: Zasadacia miestnosť Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Obvod: 6 Dátum: 24. jún 2016 Prítomní: priložená prezenčná listina Poslanci MsZ: Ing. Špánik , Ing. Kopunec (ospravedlnená neprítomnosť), MUDr. Mastráková  (ospravedlnená neprítomnosť) Za MsÚ: PhDr. Hejbalová Za MsBP: –…