Iné

Informačný portál mesta NMnV – www.nmnv.sk

Už v minulom článku som načrtol, o čom budem písať v ďalších článkoch a preto teraz pokračujem témou, ktorá sa týka práve mojej stránky.

Začnem najprv gymnáziom, kde som sa naučil základy tvorby stránok. Práve na tejto škole som dostal nápad spraviť informačnú stránku, kde by som mohol ukázať ľuďom Nové Mesto nad Váhom, tak ako ho nepoznajú. Objavil som množstvo zaujímavých informácií, začal som fotiť mesto a spoznávať nových ľudí. Bola to práve seminárna práca na dejepis, ktorá ma “prinútila” zamýšľať sa nad problémami mesta a následne som vytvoril stránku nmnv.yw.sk. Pôvodná doména bola free a keďže bola bezplatná, tak aj web pomaly reagoval. Preto som s finančnou pomocou pizzerie Etna mohol presunúť stránku na kvalitnejší hosting.

Odvtedy sa stránka začínala rapídne meniť. Pribudlo množstvo nových rubrík, fotiek, videí, niekoľkonásobne vzrástla návštevnosť a hlavne, stránku si začali všímať aj poslanci MsZ.

V úvode som stránku plnil obsahom hlavne z kníh o Novom Meste nad Váhom a hlavne poznatkami a vlastnými názormi. Bral som si príklad zo stránky Pramen.info či iných stránok. Mal som málo svojich materiálov. Stránku nikto nepoznal a bola sama o sebe nevýrazná. Neskôr som začal spoznávať nových ľudí, ktorí mi začali pomáhať s novými informáciami, ja som sa začal viac zaujímať o dianie v meste a stránka sa stala, dovolím si povedať, lepšou stránkou ako oficiálna web mesta – nove-mesto.sk. To však netrvalo dlho a mesto si dalo spraviť novú stránku, ktorá vyzerala podstatne lepšie ako moja (aj vyzerá). Graficky je síce veľmi dobrá, ale obsahovo a funkčne nie. Chýba jej častejšia aktualizácia, komunikácia s občanmi a iné zaujímavé prvky. Mesto by si malo brať príklad z takej stránky ako je oficiálna stránka mesta Trenčín – trencin.sk. Táto stránka vyhrala aj cenu za najlepšiu stránku miest v súťaži Zlatý erb. Jednoducho, oficiálnej stránke nášho mesta chýba tá informačná stránka, aby informovala ľudí o akciách, ktoré sa budú konať a nielen ktoré sa už konali, mala by byť preložená do viacerých jazykov a dostupná aj pre slabo vidiacich či inak zdravotne postihnutých. Stránka neobsahuje online územný plán mesta, mapu mesta, či virtuálny cintorín, systémy ktoré sú zavedené v každom väčšom meste.

Dnes sa opäť stáva lepšou stránkou práve môj Informačný portál mesta (z reakcií návštevníkov). Web je plnený zväčša mojimi materiálmi, ale ďakujem hlavne ľuďom, ktorí mi poskytli svoje dokumenty. V súčasnosti som sa po dohode s redakciou Novomestského spravodajcu rozhodol oživiť ich staré články spred vyše 20 rokoch. Z mojej stránky začala čerpať námety aj mestská televízia Pohoda, rôzne noviny, časopisy, weby aj poslanci MsZ. Už som niekoľkokrát počul, ako sa práve mnou vytknuté problémy začali riešiť. Aj vďaka nmnv.sk a ochote niektorých ľudí sa podarilo teda vylepšiť a dosiahnuť niektoré veci. Sú to hlavne smetiaky, kde je väčší poriadok, čierne skládky odpadu, ktoré na niektorých miestach zmizli, ďalej je to napr. nové detské ihrisko v parku, zlé dopravné značky, problémy s parkovaním, ktoré v mnohých prípadoch riešili mestskí policajti na Hájovkách pokutami,…

Jednotlivé podnety na zmeny mám hlavne od občanov, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v Novom Meste. Podnety väčšinou idú konkrétne pre tú ktorú inštitúciu – či už Mestský úrad, Mestskú políciu, Technické služby mesta, Mestské kultúrne stredisko, pre Obvodné oddelenie Policajnému zboru v Novom Meste alebo inej inštitúcii. Mnohé podnety však zostávajú iba na stránke, ktoré sa riešia vo Fóre alebo v Návštevnej knihe.

Už sa stali aj situácie, že sa mi do emailovej schránky dostali ponuky, ktoré mali byť adresované práve Mestskému úradu. Ihneď som preto kontaktoval odosielateľov, že si pravdepodobne pomýlili príjemcu. Dostal som pozvánku na Odovzdávku staveniska Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom-Púchov, prišla ponuka na midibusy či ponuka na nové rozhlasy či zvonkohry. Čo sa týka poslednej ponuky, tú som predostrel už pred rokom MsÚ, že by bolo pekné, keby sa pri betleheme na námestí objavila aj zvonkohra (podobná tej čo má Trenčín). Odozva žiadna. Bolo by to však oživenie práve toho ticho stojaceho betlehemu.

Mnoho ľudí ma kritizovalo za neobjektívnosť na stránke, či za neadekvátne mazanie komentárov alebo za plagiátorstvo, preto sa Vám pokúsim tieto veci vysvetliť. Snažím sa byť v každom ohľade objektívny, nie vždy to však ide. Nemám problém vyjadriť svoj subjektívny názor. Môj názor má takú istú váhu ako názor kohokoľvek iného. Stáva sa že práve môj subjektívny pohľad na vec mi zhoršuje prácu na webe, niekto mi odmietne poskytnúť informácie, o ktoré som s prosbou požiadal. Dnes som sa už poučil (zákon o slobodnom prístupe k informáciám Zákon č.211/2000 Z.z..).

V Návštevnej knihe som už objavila sťažnosť, pre údajné mazanie komentárov. Ja však ešte raz poviem, že vulgárne, rasistické alebo inak nevhodné komentáre nebudem zverejňovať, poprípade ihneď mazať. To neznamená, že tu je cenzúra. Ja si myslím, že si tu môže každý povedať svoj názor, nie vždy s nimi samozrejme súhlasím. Mazať môžem okamžite, nie som povinný upozorňovať na to dotyčnú osobu, najmä ak ide o osobu, ktorá ma nevhodný komentár a nepodpíše sa pravým menom.

Čo sa týka preberania textov či fotiek z iných materiálov, to už som sčasti vysvetlil v riadkoch vyššie. Zo začiatku som stránku mal čisto ako moju osobnú prácu, obsah tvorili väčšinou texty a fotky z rôznych knižiek bez zdroja, neskôr sa však začínala plniť vlastným obsahom. Odvtedy som si začal dávať pozor, odkiaľ a čo preberám. Pri každom preberanom obsahu sa snažím písať zdroj alebo autora. Pred každým preberaním sa pýtam kompetentných ľudí, či môžem zverejniť text, video, fotky či iný materiál. Všetko zverejňujem so súhlasom. Robím to už aj z toho dôvodu, že mne sa stala podobná vec, keď v médiách sa objavili fotky z mojej stránky bez môjho súhlasu. Nepotrebujem žiadne potvrdenia či súhlasy na papieri, stačí keď sa mi dotyčný ozve a ma oboznámi, na čo to potrebuje alebo čo potrebuje. Čo považujem sa prejav slušnosti, tak uviesť do zdroja materiálu aj autora. Som ochotný aj pomôcť, ak je nedostatok materiálov na stránke. Nemôžem tam mať všetko, bolo by to už veľmi ťažké spravovať a nie všetko je vhodné zverejňovať.

Niektorí návštevníci stihli vytknúť stránke veľkú propagáciu firmy Comtec, ktorá je sponzorom cien do súťaže, ktorú sme spoločne pre VÁS pripravili. Je len smutné, že Vám to vadí. Tie ceny nie sú určené pre mňa, ja z toho nemám absolútne nič. Ja sa nemôžem zúčastniť, je to všetko pre ostatných mimo mňa. Hodnota cien, ktoré poskytla firma je naozaj veľká a ja ďakujem, že sa našiel niekto kto jednak uznáva moju prácu a že aj takýmto spôsobom pomohol stránke či už v návštevnosti, alebo k väčšiemu záujmu ľudí o nové informácie, ktoré sa snažím neustále prinášať na tomto webe. Snáď by sa našiel ďalší ochotní sponzor, ktorý by poskytol nejaké ceny do súťaže, pretože súťaže s Comtec-om trvajú iba do konca roka, kedy sa hrá o GPS zariadenie.

Mojím plánom v dohľadnej dobe je preniesť stránku do nového systému s lepším ovládaním a s novým dizajnom. Mala by obsahovať aj plne funkčnú inzerciu či iné zaujímavé funkcie.

Ďalej by som chcel stránku naďalej obohacovať o nové zaujímavé témy, nezabúdam na aktualizovanie už existujúcich častí a úpravu nedostatkov v grafike a funkčnosti. Keďže mám momentálne predskúškové obdobie a blíži sa bakalárka, musím sa venovať viac škole, ale na stránku nezabúdam a budete neustále informovaní o novinkách. Ak budete vedieť o niečom, čo by mali vedieť všetci, dajte mi vedieť prostredníctvom mailu. Za vašu pomoc vopred ďakujem.

Nezabudnite, na www.nmnv.sk nájdete vždy niečo nové a zaujímavé!

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.