Akcie Nové Mesto nad Váhom

Zhodnotenie Noci kostolov

15 minút ohlasovali zvony prepoštského chrámu Narodenia Panny Marie začiatok Noci kostolov vo farnosti Nove Mesto nad Váhom.

Počiatočné obavy vyvolala silná búrka, napriek tomu počet záujemcov prijemne prekvapil.
Scénar a réžiu podujatia zastrešoval dekan Mgr. Ľ. Malý. Organizačne podujatie zabezpečovali spoločenstvo Nové Mesto a mládežníci farnosti na cele s koordinátorom podujatia Mgr. M. Sobotom.

Koncert Malého komorného orchestra z NMnV v programe interpretoval diela zvučných mien ako napr. G. F. Händl, A. Vivaldi, J. Haydn, J. Ch. Bach, A. Dvořák. Mohutný potlesk ocenil vynikajúce vystúpenie.

Evanjelizačný koncert katolíckej skupiny Christallinus bol cieľovo určený najmä mládeži.
Prezentáciu vzácnej a jedinečnej štukovej a maliarskej výzdoby hlavnej lode prepoštskeho kostola v tme, zasvietením na jednotlive časti s odborným komentárom, pripravil a ponúkol p. dekan Ľ. Malý.
Architektonicko- stavebné fázy kostola boli premietnuté formou prezentácie na plátno.

Nádejný mladý organista Michael Augustin organovým koncertom Noc kostolov ukončil. Počas 40 minút zneli skladby J. S. Bacha, J. Ch. Kellnera ci J. Rosinskeho. Atmosféru umocňovali zhasnuté svetla kostola a  temer 600 zažatých sviec. Dlhotrvajúcim potleskom poslucháči odmenili skvelé vystúpenie. Modlitbou Pána a požehnaním Noc kostolov skončila.Počas celého programu bola v prepoštskej kaplnke vystavená Eucharistia k adorácii.

V pastoračnom centre bola zároveň otvorená výstava fotografií amatérskych fotografov s názvom Moje mesto- Nove Mesto, pri ktorej sa angažovali D. Kopunec a J. Kudlík.
Noc kostolov zaznamenala väčšinou veľmi pozitívny ohlas.
V novomestskom dekanáte sa zapojilo 7 farnosti.
Viac nájdete na www.nockostolov.sk

Mgr. Ľ. Malý, dekan

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.