Nové Mesto nad Váhom Okres NM Trenčiansky kraj

Rozvoj Ski Centra Kálnica k celoročnému využitiu (PR článok)

Vážení priaznivci lyžovania, snowboardingu, lyžovania na tráve, moutainboardingu a downhillu.

Ski Centrum Kálnica s.r.o., Vás chce informovať projekte
  Rozvoj Ski Centra Kálnica k celoročnému využitiu.
„ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. „

Bol pridelený  nenávratný finančný príspevok 141 098,58 EUR.

www.sia.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.fsr.gov.sk

Projekt bol realizovaný v obci Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, v období jún 2010 – február 2012. V regióne kde sa nezamestnanosť pohybuje na úrovni 10% sa vytvorilo osem nových pracovných miest. Tie nie sú sezónne ale celoročné, pretože stredisko využíva vlek aj v letnej sezóne, od apríla do novembra. V bike centre sa jazdí na horských bicykloch, pre ktoré je vybudovaných desať tratí s prekážkami. Čo je nespornou výhodou oproti niektorým iným centrám. Pracovníci prešli všestrannou prípravou, ktorá im umožní aj v prípade zmeny zamestnávateľa ľahšie sa zamestnať. Cieľom však je aby pracovali v Kálnici a prispievali tak k rozvoju slovenského cestovného ruchu. Vďaka projektu sa podarilo vybudovať kvalitné stredisko cestovného ruchu, ktoré je celoročne dostupné širokej športovej verejnosti.

Po ukončení projektu sú všetci zamestnanci multifunkční, v lyžiarskom stredisku vedia obsluhovať vlek, vykonať jeho opravy, obsluhovať snežné pásové vozidlo, podať prvú pomoc, vykonávať lyžiarsky a snowboardový výcvik, pracovať v brusiarni a v požičovni, pomáhať s úpravou svahu ale aj pracovať v dvoch zariadeniach rýchleho občerstvenia. V letnej sezóne sa zamestnanci starajú o prevádzku a údržbu bike centra v ktorom sa dobudovalo desať tratí s prekážkami, o trávnik pre lyžiarov na tráve, parkoviská, údržbu mobiliáru, nádrže na vodu, snežných vozidiel, vlekov, zasnežovania a všetkých ostatných strojov a zariadení.

Cieľom bolo vytvoriť kompaktnú skupinu, ktorej členovia sú schopní spolupracovať, vzájomne sa striedať a v prípade potreby zastúpiť. Zároveň sa naučili dobre komunikovať so zákazníkmi, pretože systém komunikácie a marketingu spoločnosti je založený hlavne na dobrej povesti. Z tohto dôvodu boli vyškolení v komunikácii, predajných zručnostiach a asertívnom správaní. Vedúci pracovník sa zúčastnil školení manažmentu a koučingu a všetci zamestnanci absolvovali aj školenie na používanie počítača, keďže ten taktiež patrí k ich každodennej práci. Okrem rovnosti príležitostí projekt prispel k napĺňaniu priority informačná spoločnosť vďaka PC školeniam, taktiež priority trvalo udržateľný rozvoj, keďže zvyšovaním vzdelanosti prispeje k budovaniu znalostnej ekonomiky v SR.

Napriek tomu, že stredisko funguje celoročne je potrebné, aby zamestnanci boli dokonale pripravení predovšetkým na zimnú sezónu. Tá predstavuje základ činnosti a hlavný zdroj príjmov. Je nízko položené a do veľkej miery závislé od prírodných podmienok v zime. Aby dokázalo dobre využiť sezónne obdobie, musí predbehnúť svoju konkurenciu kvalitou služieb,  personálu a dbať na šírenie svojej dobrej povesti prostredníctvom zákazníkov. Preto si potrebuje vďaka kvalitnému tímu vybudovať ešte širšiu a stabilnejšiu klientelu, než je tomu dnes. Okrem denného,  nočného a super nočného lyžovania ponúkame rôzne typy lístkov ako aj dve hodiny lyžovania denne zdarma. Služby ako požičovňa lyží, ski servis, lyžiarska škola a občerstvenie sú samozrejmosťou.

Zimné aktivity propaguje webová stránka www.skicentrumkalnica.sk, ktorá poskytuje záujemcom o lyžovania a snowboardingu všetky potrebné informácie, v lete je to stránka www.bikecentrumkalnica.sk, ktorá  propaguje predovšetkým zjazd na horských bicykloch,  www.moravskoslovenskydhcup.eu, informuje o medzinárodnom seriály pretekov v zjazde na horských bicykloch, ktorý organizujeme a www.bikefest.sk  najväčšie 3 dňové podujatie svojho druhu na Slovensku určené pre horských cyklistov. Tie sú určené pre špecifickú klientelu, ktorú zaujíma toto odvetvie cyklistiky.

Ako prijímatelia pomoci v rámci projektu, ktorý sme realizovali vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, môžeme takúto možnosť iba odporučiť. Sme veľmi radi, že sme ju mali a mohli sme naše stredisko posunúť o ďalšie významné kroky dopredu. S pozdravom všetkých priaznivcov a prevádzkovateľov ski – bike centier.

Zoznam všetkých ukončených školiacich aktivít:

Aktivita 1: Zamestnanie ôsmich zamestnancov športového strediska

Aktivita 2: Anglický jazyk – 8 osôb

Aktivita 3: Tímová práca – 8 osôb

Aktivita 4: Komunikačné zručnosti – 8 osôb

Aktivita 5: Predajné zručnosti – 8 osôb

Aktivita 6: Manažérske zručnosti – 3 osoby

Aktivita 7: Zvládanie stresu – stres management – 3 osoby

Aktivita 8: Kurz IT – 8 osôb

Aktivita 9: Koučing – 1 osoba

Aktivita 10: Zdravotné školenie – prvá pomoc – 8 osôb

Aktivita 11: Lyžiarska záchranná služba – 8 osôb

Aktivita 12: Základná odborná príprava na obsluhu lyžiarskych vlekov – 8 osôb

Aktivita 13: Základná príprava pracovníkov na opravy lyžiarskych vlekov – 8 osôb

Aktivita 14: Základná odborná príprava vodičov snežných pásových vozidiel a snežných – 4 osoby

Aktivita 15: Základná odborná príprava elektrikárov – 4 osoby

Aktivita 16: Lyžiarsky inštruktor I. triedy – 4 osoby

Aktivita 17: Lyžiarsky tréner – 2 osoby

Aktivita 18: Snowboard inštruktor I. triedy – 4 osoby

Ski Centrum Kálnica s.r.o. Kálnica 100, 916 37 Kálnica Mgr.M.Feník, 0903 510 477, michalfenik@stonline.sk, info@skicentrumkalnica.sk, info@bikecentrumkalnica.sk www.skicentrumkalnica.sk, www.bikecentrumkalnica.sk

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.