Nové Mesto nad Váhom

Zrekonštruovaná telocvičňa v kasárňach (foto)

Rekonštrukcia telocvične v bývalých kasárňach začala ešte v novembri 2016, kedy bola vykonaná demontáž sklobetónu a boli vymenené staré okná za nové plastové. V marci 2017 vzišiel z verejného obstarávania zhotoviteľ stavby – firma TOP METAL, s.r.o., ktorá v máji 2017 začala s rekonštrukciou objektu. Rekonštrukcia sa týkala opravy vodovodnej prípojky, kúrenia, úpravy sociálnych zariadení, budova sa kompletne zateplila, prebehla tiež rekonštrukcia strechy, vybudovala sa nová kanalizácia k objektu a vykonali sa nevyhnutné opravy na palubovke.

Základné technické údaje: vonkajšie rozmery objektu: 32,4 x 27,3 m, vnútorné rozmery telocvične sú 26,7 x 15,3 m, výška cca. 7 m. Vo vnútri objektu sa nachádzajú 4 šatne, 2 umyvárne, WC pre mužov, WC pre ženy, sklad športových potrieb a kancelária správcu. Na južných veľkých oknách telocvične sú namontované žalúzie brániace prehrievaniu v letnom období. K telocvični je vybudovaná nová a osvetlená prístupová cesta so vstupom cez kasárne okolo nových nájomných bytov z ul. J. Kréna.

Nová telocvičňa patrí pod správu Základnej školy na ul. Odborárska, v popoludňajších hodinách by mala slúžiť aj na voľnočasové aktivity žiakov ostatných škôl a školských zariadení.

Poskytovanie telocvične iným záujemcom, napr. mládežníckym športovým klubom alebo iným záujemcom, sa bude riešiť v závislosti od jej voľných kapacít.
Pozrite si ako vyzerala telocvičňa predtým a  teraz:

 

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.