Month: September 2012

Akcie Nové Mesto nad Váhom

Pozvánkou na benefičný koncert v Novom Meste nad Váhom je Dúha v srdci

Hudba, tanec a výtvarné umenie sa stanú piliermi mosta, po ktorom prinesú slovenskí a českí umelci benefičný program Dúha v srdci, ktorý bude patriť zdravotne a mentálne postihnutým deťom zo zariadení domovov sociálnych služieb, detských domovov a špeciálnych základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Priamo do…

Nové Mesto nad Váhom

Zberový dom pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom

Názov stavby: Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad – 2. etapa Investor stavby: Mesto Nové Mesto nad Váhom Dodávateľ: IZOTECH Group s.r.o., Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom Doba výstavby: 11/2011 – 09/2012 Náklady: 3 mil € Využitie: papier,…