Nové Mesto nad Váhom Odpad a životné prostredie

Separovanie odpadu v novom roku

Separovanie odpadu v Novom Meste nad Váhom.

  • Výsledky triedenia odpadu za rok 2020
  • Poplatky za odpad od roku 2021
  • Zber kuchynského BRO
  • Príprava nového VZN o nakladania s odpadom

Vo videu hovorí riaditeľ Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom – Ing. Veselka.

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.