kompostaren

Vyhodnotenie odpadového hospodárstva v NM za rok 2015

Z februárového zasadnutia Komisie životného prostredia prinášam zaujímavé informácie z odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom za rok 2015. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Nové Mesto nad Váhom (ďalej len TSM) ako príspevková organizácia zriadená mestom vykonáva v odpadovom hospodárstve nasledovné…

Nové Mesto nad Váhom

Zberový dom pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom

Názov stavby: Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad – 2. etapa Investor stavby: Mesto Nové Mesto nad Váhom Dodávateľ: IZOTECH Group s.r.o., Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom Doba výstavby: 11/2011 – 09/2012 Náklady: 3 mil € Využitie: papier,…