Nové Mesto nad Váhom

Cyklochodníky a cyklotrasy v Novom Meste nad Váhom

cyklo_01Mesto Nové Mesto nad Váhom si dalo pred niekoľkými mesiacmi vypracovať “Štúdiu vedenia cyklotrás na území mesta Nové Mesto nad Váhom”. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk prieskumu trhu štúdiu vypracovala firma Ing. Stanislav Chmelo – SDI, s. r. o. z Piešťan.

Predmet zmluvy: Návrh variantov trasy, ich popis a určenie optimálneho variantu – výsledkom štúdie má byť určenie optimálnych trás cyklistických chodníkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom podľa predpokladaného zámeru mesta z hľadiska parametrov cyklistických chodníkov a infraštruktúry, zakreslenie predbežného návrhu do katastrálnej mapy, prípadne zákres alternatívnych vedení do mapy, fotografie. Zároveň budú stanovené finančné náklady navrhovaných trás.

Zmluva o dielo: http://www.nove-mesto.sk/resources/documents/zmluva_c_05_2015_nmnv_ing_stanislav_chmelo_sdi.pdf

Cena za štúdiu: 4 250 € (http://www.nove-mesto.sk/verejny-register-odberatelskych-vztahov/5839/)

Prikladám zaujímavé časti z tejto štúdie, ktoré zobrazujú jednotlivé trasy 1-9, zakreslené do mapy mesta a ich dopravné riešenie.

cyklo_04

 

cyklo_03

 

cyklo_05

 

cyklo_02

V Novom Meste nad Váhom je v súčasnosti označený iba jeden chodník pre cyklistov, a to na ulici Malinovského pri Kauflande. Podľa týchto máp by tak centrum mesta malo byť spojené cyklochodníkmi s ostatným mestskými časťami ako aj so Zelenou vodou. Táto trasa by mala viesť od Kauflandu cez železničný nadchod na ul. Trenčianska, potom cez ul. Kočovská na most cez derivačný kanál Váhu na ochrannú hrádzu Váhu a odtiaľ sa jednoducho a bezpečne dostanete k mostu na Zelenú vodu. Momentálne táto štúdia ešte prebieha jednotlivými komisiami MsZ.

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.