Iné

Prerušenie distribúcie elektriny v mesiaci október 2015

perex_2015_prerusenie-distribucieZ dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice v Novom Meste nad Váhom v uvedených dňoch a hodinách.

22. október 2015 – 07:45 – 11:30

HOLUBYHO č. 12, 2, 4, 6, 7, 8

INOVECKÁ č. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 16, 17, 2, 20, 21, 4, 5

KOŠIKÁRSKA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6/VE, 7, 8, 9

ODBORÁRSKA č. 1, 1/OP, 1/TS, 27

ROBOTNÍCKA č. 1, 2, 3, 6

RUŽOVÁ č. 13

SLOVANSKÁ č. 1/PRI, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

UHRA, KPT.M. č. 10 , 11, 8, 9, 9/ZA

 

22. október 2015 – 11:30 – 14:30

DIBROVOVA č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

DUKELSKÁ č. 10, 11, 12, 13, 14, 14/TS, 6, 7, 8, 9

HOLLÉHO, J. č. 1, 10,11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

HVIEZDOSLAVOVA č. 13 , 14, 15, 16, 17, 18

MALINOVSKÉHO č 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

27. október 2015 – 7:30 – 11:30

DR. I. MARKOVIČA č. 1, 10, 10/OP, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/TS, 9, 9/VE

IZBICKÁ č. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21/-, 22, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 5, 6

KLČOVÉ č. 29, 30, 31, 33, 33/VE, 35, 36, 37, 38, 39

KVETINOVÁ č. 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ODBORÁRSKA č. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

SADOVÁ č. 4, 5, 6, 7

A. SLÁDKOVIČA č. 10, 3, 7, 8, 9

TAJOVSKÉHO

VAJANSKÉHO č.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

ZÁHRADNÁ č.10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7A, 7/VE, 8, 9

ČULENOVA č. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

27. október 2015 – 11:00 – 15:00

HURBANOVA č. 15

KLČOVÉ č. 1, 2, 40, 40/TS, 41, 5, 7

A. SLÁDKOVIČA č. 1, 2, 4, 5, 6

VAJANSKÉHO č. 1, 2

ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY č. 10, 10/VE, 12, 8, 9

 

28. október 2015 – 7:45 – 11:15 

BOČNÁ č. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

CTIBOROVA č. 1/PR (11:00-15:00), 1/BL

DOLNÁ č. 1, 2, 2/VE, 6, 7, 8

FÁNDLYHO č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/OP

JARNÁ č. 2, 4, 6, 7

KRAJNÁ č. 1, 2

KRÁTKA č. 1, 10/TS, 2, 4, 5, 6, 6/OP, 7, 8, 9

KRČMÉRYHO č. 1, 10, 10/VE, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

MALÁ č. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

KPT. NÁLEPKU č. 6/VE, 6/ZA

PIEŠŤANSKÁ č. 10, 10/OP, 10/VE, 12, 13, 13/VE, 14, 58, 59, 59/VE, 6, 60, 61, 61/PR, 61/VE, 7, 8, 9

M. RÁZUSA č. 20

SLNEČNÁ č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 35, 36,41, 5, 5/BL, 6, 7, 7A, 8, 9

ZELENÁ č. 1, 10, 10/OP, 11, 12, 13, 14, 14/VE, 14/ZA, 15, 2, 3, 4, 5, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 6, 7, 8, 9

ŽELEZNIČNÁ č. 11, 11/VE, 12, 14, 15, 2/A, 2/B, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 31/OP, 32, 34, 35, 36, 41, 5, 5/BL, 6, 7, 7A, 8, 9

 

28. október 2015 – 11:00 – 15:00

CTIBOROVA č. 1, 2, 2/OP

DUKELSKÁ

SAMUELA JURKOVIČA

KPT. NÁLEPKU

PIEŠŤANSKÁ č. 1, 4, 5

VINOHRADNÍCKA č. 36, 37, 37/PR, 37/VE, 38

GEN.M.R. ŠTEFÁNIKA č. 10, 16/VE, 29/TS, 7, 8, 9

 

29. október 2015 – 7:30 – 11:30

JASNÁ

JAVORINSKÁ č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25

JÁNOŠÍKOVA

KAMENNÁ č. 18, 19, 20

ŠPORTOVÁ č. 13, 14, 29, 30, 31, 32, 32/OP, 33, 34, 34/TS, 35, 36, 37, 38, 39, 7, 8

 

Bližšie informácie o odstávkach na konkrétnych súpisných číslach na jednotlivých uliciach sú v priloženom súbore.

 

http://www.nove-mesto.sk/item/prerusenie-distribucie-elektriny-22102015-viacero-ulic-cast-1/

http://www.nove-mesto.sk/item/prerusenie-distribucie-elektriny-22102015-viacero-ulic-cast-2/

http://www.nove-mesto.sk/item/prerusenie-distribucie-elektriny-272829102015-viacero-ulic/

Pači sa ti to? Prosím, zdieľaj to.